Uchwała nr XXXV/479/00 Rady Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobkach utworzonych przez miasto Opole.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2000-12-28
Wejście w życie: 2000-12-28
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści