Zarządzenie nr OR-I.0050.480.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Roberta Malkusza nauczyciela kontraktowego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr IX im.Gen. Władysława Andersa w Opolu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-07-20
Wejście w życie: 2018-07-20
Właściciel: Irena Koszyk, Wydział Oświaty
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści