Uchwała nr X/140/11 Rady Miasta Opola z dnia 26 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr LXXII/775/10 Rady Miasta Opola z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zaliczenia dróg do katergorii dróg gminnych na terenie miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2011-05-26
Data ogłoszenia: 2011-07-25
Z mocą obowiązującą od: 2012-01-01
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2011, Numer: 80, Pozycja: 1032

Link: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści