Uchwała nr LXXII/775/10 Rady Miasta Opola z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2010-09-30
Data ogłoszenia: 2010-11-04
Z mocą obowiązującą od: 2011-01-01
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2010, Numer: 127, Pozycja: 1443

Link: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści