Uchwała nr LXVI/1242/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Opola, zasad usytuowania w Opolu miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych w niektórych miejscach, obiektach lub na określonym obszarze miasta.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-07-05
Data ogłoszenia: 2018-07-17
Wejście w życie: 2018-08-01
Z mocą obowiązującą od: 2018-08-01
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2018, Pozycja: 2175

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści