Uchwała nr LXVI/1237/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnegow publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Opole.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-07-05
Data ogłoszenia: 2018-07-17
Wejście w życie: 2018-08-01
Z mocą obowiązującą od: 2018-08-01
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2018, Pozycja: 2174

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści