Uchwała nr LXVI/1231/18 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-07-05
Wejście w życie: 2018-07-05
Z mocą obowiązującą od: 2018-07-05
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści