Zarządzenie nr OR-I.0050.437.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Opola oraz kryteriów wyboru ofert.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-07-10
Wejście w życie: 2018-07-10
Właściciel: Irena Koszyk, Wydział Oświaty
Redaktor: Natalia Buczyńska, Wydział Organizacyjny
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści