Uchwała nr LXV/1221/18 Rady Miasta Opola z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Opola za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Opola za 2017 rok.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-06-28
Wejście w życie: 2018-06-28
Z mocą obowiązującą od: 2018-06-28
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści