Uchwała nr LXV/1219/18 Rady Miasta Opola z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-06-28
Wejście w życie: 2018-06-28
Z mocą obowiązującą od: 2018-06-28
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści