Zarządzenie nr OR-I.0050.415.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. Dostawa macierzy dyskowej i kontraktów serwisowych wraz z usługami towarzyszącymi.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-06-28
Wejście w życie: 2018-06-28
Właściciel: Magdalena Brulewska, Wydział Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści