Zarządzenie nr OR-I.0050.409.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 27 czerwca 2018 r. dot. wniosku o umorzenie opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu za lata 2017-2018 wraz z odsetkami z w/w tytułu.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-06-27
Wejście w życie: 2018-06-27
Właściciel: Aleksander Sienkiewicz, Wydział Finansowo – Księgowy
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści