Zarządzenie nr OR-I.120.1.91.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury weryfikacji i stwierdzania nadpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z art. 6q ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-07-02
Wejście w życie: 2018-07-02
Właściciel: Aleksander Sienkiewicz, Wydział Finansowo – Księgowy
Redaktor: Joanna Kaleta, Wydział Organizacyjny ( od 2017-01-05 )
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści