Zarządzenie nr OR-I.0050.360.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na powierzenie realizacji w roku 2018 zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-06-08
Wejście w życie: 2018-06-08
Właściciel: Małgorzata Dziwoki-Więcek, Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści