Zarządzenie nr OR-I.0050.381.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-06-18
Wejście w życie: 2018-06-18
Właściciel: Aneta Werner-Wilk, Biuro Urbanistyczne
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści