Zarządzenie nr OR-I.0050.365.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej – etap II”.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-06-12
Wejście w życie: 2018-06-12
Właściciel: Violetta Moskwa, Wydziału Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści