Uchwała nr LXII/1210/18 Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Trudny start, lepsza przyszłość“ – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-05-24
Wejście w życie: 2018-05-24
Z mocą obowiązującą od: 2018-05-24
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści