Uchwała nr LXII/1196/18 Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-05-24
Data ogłoszenia: 2018-06-04
Wejście w życie: 2018-09-01
Z mocą obowiązującą od: 2018-09-01
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2018, Pozycja: 1624

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści