Uchwała nr LXII/1195/18 Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych „DOBRY START” dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-05-24
Data ogłoszenia: 2018-06-04
Wejście w życie: 2018-06-19
Z mocą obowiązującą od: 2018-06-19
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2018, Pozycja: 1623

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści