Uchwała nr LXII/1192/18 Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 2018 r. upoważniająca do złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piastw Opolu”.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-05-24
Wejście w życie: 2018-05-24
Z mocą obowiązującą od: 2018-05-24
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści