Uchwała nr LXII/1181/18 Rady Miasta Opola z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi rzeczowej lub materialnej z tytułu urodzenia się dziecka zwaną programem „Wyprawka dla Opolskiego Niemowlaka”.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-05-24
Data ogłoszenia: 2018-06-04
Wejście w życie: 2018-06-19
Z mocą obowiązującą od: 2018-06-19
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2018, Pozycja: 1618

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Wojewoda Opolski pismem nr PN.III.4131.1.63.2018.KN z dnia 25 czerwca 2018 r. zawiadomił o wszcczęciu z urzędu postępowania nadzorczego wobec ww. uchwały

Dziennik zmian treści