Zarządzenie nr OR-I.0050.321.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartych konkursów ofert.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-05-24
Wejście w życie: 2018-05-24
Właściciel: Aleksandra Zwarycz, Centrum Dialogu Obywatelskiego
Redaktor: Joanna Malinowska, Wydział Organizacyjny ( od 2017-01-05 )
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści