Zarządzenie nr OR-I.0050.318.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie umorzenia zadłużenia z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w ramach postanowień Uchwały Nr XI/175/15 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2015 r.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-05-24
Wejście w życie: 2018-05-24
Właściciel: Izabela Baryłowicz, Wydział Lokalowy
Redaktor: Joanna Malinowska, Wydział Organizacyjny ( od 2017-01-05 )
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści