Zarządzenie nr OR-I.0050.304.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie umorzenia należności zmarłego dłużnika będącego użytkownikiem zasobu komunalnego.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-05-23
Wejście w życie: 2018-05-23
Właściciel: Izabela Baryłowicz, Wydział Lokalowy
Redaktor: Joanna Malinowska, Wydział Organizacyjny ( od 2017-01-05 )
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści