Zarządzenie nr OR-I.0050.280.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: PSP nr 10 –modernizacja kompleksu szatni i stołówki.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-05-14
Wejście w życie: 2018-05-14
Właściciel: Violetta Moskwa, Wydziału Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści