Zarządzenie nr OR-I.120.1.65.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury refundacji pracownikom Urzędu Miasta Opola kosztów poniesionych na zakup biletów komunikacyjnych w celach służbowych na terenie miasta Opola.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-04-30
Wejście w życie: 2018-04-30
Właściciel: Grzegorz Marcjasz, Sekretarz Miasta
Redaktor: Joanna Kaleta, Wydział Organizacyjny ( od 2017-01-05 )
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści