Zarządzenie nr OR-I.0050.277.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-05-11
Wejście w życie: 2018-05-11
Właściciel: Aneta Werner-Wilk, Biuro Urbanistyczne
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści