Zarządzenie nr OR-I.0050.258.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie umorzenia należności zmarłego dłużnika będącego użytkownikiem zasobu komunalnego.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-05-07
Wejście w życie: 2018-05-07
Właściciel: Izabela Baryłowicz, Wydział Lokalowy
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści