Zarządzenie nr OR-I.0050.261.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia ulicznego na ul. Oświęcimskiej do m. Tarnów Opolski oraz ul. Podlesie na odcinku od ul. Groszowickiej do ul. I. Łukasiewicza”.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-05-07
Wejście w życie: 2018-05-07
Właściciel: Violetta Moskwa, Wydziału Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści