Zarządzenie nr OR-I.0050.242.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2018 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz zadań własnych.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-04-26
Wejście w życie: 2018-04-26
Właściciel: Marcin Baraniewicz, Wydział Budżetu
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści