Zarządzenie nr OR-I.0050.233.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Wyposażenie świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-04-23
Wejście w życie: 2018-04-23
Właściciel: Violetta Moskwa, Wydziału Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści