Uchwała nr XV/103/91 Rady Miasta Opola z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 1991-06-18
Wejście w życie: 1991-07-01
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1991 roku i przed tym dniem podlega ogłoszeniu w „Trybunie Opolskiej”.

Dziennik zmian treści