Uchwała nr XIX/136/91 Rady Miasta Opola z dnia 22 października 1991 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 1991-10-22
Wejście w życie: 1991-11-01
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Uchwała podlegała ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola

Dziennik zmian treści