Uchwała nr XI/104/95 Rady Miasta Opola z dnia 27 kwietnia 1995 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 1995-04-27
Wejście w życie: 1995-05-15
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola.

Dziennik zmian treści