Uchwała nr XXI/188/95 Rady Miasta Opola z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 1995-12-14
Wejście w życie: 1996-04-01
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Uchwała podlegała ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola

Dziennik zmian treści