Zarządzenie nr OR-I.0050.223.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie i powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2018 roku zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-04-13
Wejście w życie: 2018-04-13
Właściciel: Aleksandra Zwarycz, Centrum Dialogu Obywatelskiego
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści