Zarządzenie nr OR-I.0050.212.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Druk materiałów i ulotek promujących wydarzenia miejskie.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-04-09
Wejście w życie: 2018-04-09
Właściciel: Violetta Moskwa, Wydziału Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści