Uchwała nr XXXIV/315/96 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 1996-11-28
Wejście w życie: 1997-01-01
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Uchwała podlegała ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola i w miejscowej prasie

Dziennik zmian treści