Zarządzenie nr OR-I.0050.204.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-04-05
Wejście w życie: 2018-04-05
Właściciel: Krzysztof Śliwa, Biuro Urbanistyczne
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści