Uchwała nr III/12/98 Rady Miasta Opola z dnia 19 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 1998-11-19
Wejście w życie: 1999-01-01
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola i w miejscowej prasie

Dziennik zmian treści