Uchwała nr XV/243/99 Rady Miasta Opola z dnia 21 października 1999 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 1999-10-21
Wejście w życie: 2000-01-01
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Uchwała podlegała ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola i w miejscowej prasie

Dziennik zmian treści