Uchwała nr LVIII/1141/18 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-03-29
Data ogłoszenia: 2018-04-10
Wejście w życie: 2018-04-25
Z mocą obowiązującą od: 2018-04-25
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2018, Pozycja: 1146

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści