Uchwała nr LVIII/1137/18 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Opola.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-03-29
Data ogłoszenia: 2018-04-10
Wejście w życie: 2019-04-01
Z mocą obowiązującą od: 2019-04-01
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2018, Pozycja: 1144

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści