Uchwała nr XVIII/283/99 Rady Miasta Opola z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 1999-12-16
Wejście w życie: 2000-01-01
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Uchwała podlegała ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola i w miejscowej prasie.

Dziennik zmian treści