Uchwała nr XXVII/402/00 Rady Miasta Opola z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2000-07-13
Wejście w życie: 2000-08-01
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Uchwała podlegała ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola i w miejscowej prasie

Dziennik zmian treści