Zarządzenie nr OR-I.0050.203.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Usługa eksploatacyjna sieci i instalacji oświetlenia drogowego będącego majątkiem Miasta Opola.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-04-04
Wejście w życie: 2018-04-04
Właściciel: Violetta Moskwa, Wydziału Zamówień Publicznych
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści