Zarządzenie nr OR-I.0050.185.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 23 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty w 2018 roku zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-03-23
Wejście w życie: 2018-03-23
Właściciel: Aleksandra Zwarycz, Centrum Dialogu Obywatelskiego
Redaktor: Natalia Buczyńska
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści