Uchwała nr II/5/02 Rady Miasta Opola z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2002-11-28
Wejście w życie: 2003-01-01
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

Umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola 6 grudnia 2002 r.

Dziennik zmian treści