Uchwała nr XLVII/605/01 Rady Miasta Opola z dnia 18 października 2001 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego.

Organ wydający: Rada Miasta Opola
Data dokumentu: 2001-10-18
Data ogłoszenia: 2001-11-26
Wejście w życie: 2001-12-11
Z mocą obowiązującą od: 2002-01-01
Przynależność do zbiorów:
Publikacja w dzienniku urzędowym

Status: Rok: 2001, Numer: 110, Pozycja: 923

Hasła skorowidza powiązane z aktem
Uwagi

ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola 26.10.2001 r

Dziennik zmian treści