Zarządzenie nr OR-I.0050.170.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 16 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartych konkursów ofert.

Organ wydający: Prezydent Miasta Opola
Data dokumentu: 2018-03-16
Wejście w życie: 2018-03-16
Właściciel: Natalia Buczyńska
Redaktor: Aleksandra Zwarycz, Centrum Dialogu Obywatelskiego
Przynależność do zbiorów:
Hasła skorowidza powiązane z aktem
Dziennik zmian treści